doctor-mindfulness.jpeg

HVAD ER MINDFULNESS?

Mindfulness er en bevidst nærværende og meditativ grundindstilling til livet, til os selv og verden omkring os. I de senere år har videnskabelige undersøgelser i tiltagende grad vist, at Mindfulness er en effektiv og veldokumenteret metode til at forebygge og behandle stress, udbrændthed, angst og depression. Der er også forskning der peger på, at Mindfulness er effektiv i forhold til smertebehandling og i behandling af opmærksomhedsforstyrrelser, såsom ADHD og ADD. Mindfulness er ligeledes et stærkt redskab til at tackle almenmenneskelige livskriser og udvikle personlig integritet, selvindsigt, ansvarlighed og selvledelse. 

Mindfulness betyder bevidst nærvær

Man kan sige at Mindfulness er en grundindstilling til livet som handler om at være tilstede og nærværende i det nuværende øjeblik og opleve øjeblikket som det er. Hvad vil det sige at være tilstede og bevidst opmærksom på det vi oplever her og nu, inden i os og uden om os? Det vi er nærværende omkring kunne være en bestemt følelse eller en kropsfornemmelse, en tankerække eller en handling . Et eksempel hvor forskellen mellem nærvær og fravær er meget tydeligt er spisesituationen. Du kender sikkert situationen, du ser nyheder eller en film, mens du spiser din mad og pludselig undrer du dig hvor maden blev af. Du spiste den mens du var optaget af filmen og lagde ikke mærke til madens smag, duft, farve, etc. Det er lidt af en øv følelse, fordi vi føler os ofte lidt snydt for oplevelsen bagefter. Havde vi ventet med at tænde for PC eller TV og spist maden med fuld opmærksomhed på hvordan det smager og dufter og hvordan det ser ud, så havde vi oplevet nydelse, nærvær og en følelse af tilfredshed bagefter. På samme måde kan en gåtur i skoven opleves helt forskelligt alt efter om vi inde i vores hoved diskuterer med chefen eller kollegaen eller om vi er helt sansende og opmærksom på skovens dufte, vinden i håret, synet af træer og lyden af fuglesang. Her kan vi lære noget af vores små venner, dyrene. De er i sansningen og har væsentligt nemmere med at være i nuet end os tankefulde og ofte tanketunge mennesker.

 
 
 
 
Mind-Full-or-Mindful-1200x773.jpg
 
 
 
 

Mindfulness, flow og livsglæde

Når vi er helt tilstede i nuet vil vi typisk også lægge mærke til vores åndedræt. Åndedrættet strømmer helt af sig selv ind og ud af vores krop og er en slags bindeled mellem kroppen og psyken. Når vi bliver bevidst om vejrtrækningen og følger åndedrættet med vores opmærksomhed, så bliver åndedrættet efterhånden typisk mere roligt, langsomt og dybere og derved sænkes vores stressniveau. Vi skifter så at sige gear fra handlemodus til værensmodus, en mere rolig, centreret og nærværende tilstand. Hele kroppen og sindet begynder at slappe af, tankemylder aftager og vi kan hvile i en form for sansende og iagttagende opmærksomhed. Dette medfører ofte en indre oplevelse af flow, livsglæde, indre stilhed og ro, forøget energi og overskud.

Selvværd og egenomsorg

Gennem regelmæssig meditation kan vi efterhånden opleve, at vi er meget mere end begrænsende tankemønstre, handlemønstre og selvbilleder, at solen skinner bagved de tunge tankeskyer som i værste tilfælde kan blive til en depression. Vi udvikler en mere accepterende, venlig og omsorgsfuld holdning over for os selv og vores omgivelser ved at integrere grundholdninger som venlighed og selv-accept i vores liv. Samtidig styrkes selvværdet og adgangen til vores indre ressourcer og den positive selvfølelse.

Mindfulness trænes ved meditationsøvelser, sanseøvelser samt lette krops- og yogaøvelser. Øvelserne bearbejdes via gruppesamtaler og dialog.

 

Stress og overbelastning

Stress er en af vores tids største udfordringer. Vi lever i en verden hvor de fleste af os befinder sig i “hverdagens centrifuge”. Arbejdslivet og privatlivet er præget af idealer som effektivitet, tempo, forandring, mobilitet, præstation, materielle goder og sociale medier. Det er en stor udfordring for det enkelte menneske at bevare indre ro, fokus og livsglæde, når samfundet som helhed presser os i en usund retning.

Det moderne menneske befinder sig oftest i handlemodus, vi skal nå en hel masse og skal have tingene overstået. Nemt kan vi miste glæden ved blot at være til, glæden ved de små ting og evnen til at nyde øjeblikket. Konstant indre uro driver os ud i nye projekter og forhindrer, at vi når at regenerere og “lade batterierne op”  i nærende oplevelser af væren hvor livsglæde og indre fred kan udfolde sig. En sådan livsstil kan over tid føre til udtømning af de fysiske og psykiske ressourcer, således at der kommer et punkt hvor “filmen knækker” og vi kan opleve at blive syge med stress, ofte forbundet med depression eller angst. Når du oplever tegn på depression eller angst kan dette handle om reaktioner på overbelastning og være et signal på at du skal passe bedre på dig selv.

Mindfulness og stressbehandling

Små eller større ting kan udløse et sammenbrud, en hård bemærkning fra en kollega, en konflikt på arbejdspladsen eller i familien, en ny arbejdsopgave, en skillsmisse, et dødsfald. Når vores ressourcer er udtømte kan vi pludseligt ikke magte flere udfordringer, hverken små eller store. Vores krop siger fra og viser os, at vi har brug for et roligere tempo og redskaber til at genopbygge vores ressourcer. 

Mindfulnessbaseret stressbehandling starter med accept og anerkendelse af den situation du befinder dig i lige nu. Det er vigtigt at du er helt bevidst om hvordan du har det og hvad du magter lige nu. Ved at anerkende dit udgangspunkt kan du begynde at bevæge dig fremad skridt for skridt i dit eget tempo. Du øver dig i at mærke og aflæse din krops signaler, således at du lærer at lytte til din krop og dens iboende visdom. Hovedet siger måske “Jeg skal hurtig op på hesten igen” men kroppen viser noget andet, den kræver hvile og et mere roligt tempo.

Gennem Mindfulness Meditation opøver vi gradvist evnen til at være bevidst opmærksom og nærværende i forhold til vores tanker, følelser og handlemønstre. Derved kan vi med tiden bevidstgøre alle de vanemæssige og automatiske reaktioner, som typisk fører til og vedligeholder vores stressreaktioner – og i værste fald kan medføre depression, angst og udbrændthed eller relationelle problemer, såsom konflikter og mistrivsel.

I Mindfulnessbaseret stressbehandling får du redskaber til gradvist at tillade dig at skabe ro og nærvær i dit liv, at finde ind til dig selv, genfinde dine ressourcer og lytte til din krops signaler. Du øver dig i at sige fra overfor udfordringer der overstiger dine nuværende ressourcer og sige til overfor mennesker og situationer der er nærende og genopbyggende for dig. Du lærer at det er vigtig og rigtig, at du tager vare på dig selv og udviser omsorg overfor dig selv.

Du får støtte til at holde fast i dig selv og dine intentioner, således at du udvikler en venlig, tålmodig og vedholdende holdning overfor dig selv og din helingsprocess. Vejen opad tager tid og kræver en vedvarende og tålmodig indsats fra din side. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte dig i det.

Hent flere informationer om mine Mindfulness kurser i Svendborg og Odense