00TJ0155_preview.jpeg
 

MINDFULNESS BASERET SUPERVISION

- for psykologer, sundheds- og omsorgsfagligt personale, ledere 

I mindfulness baseret supervision stiller jeg skarpt på at støtte dig/ jer i at udvikle dine / jeres personlig faglige kvaliteter som er meget vigtige, når det gælder om at tackle udfordrende situationer og relationer i en professionel sammenhæng. Min opgave er at hjælpe dig med at kunne forblive nærværende og centreret i svære situationer., bevare overblikket, være bevidst omkring egne reaktioner og ressourcer, samt guide dig i at håndtere de konkrete udfordringer du står med.

Du støttes i at udvikle:

 • Evnen til fordomsfrit at observere egne tanker, følelser og handlinger

 • Evnen til at være fordomsfri og observerende i forhold til dine klienter/borgere/medarbejdere

 • Fokus på anerkendelse af egne faglig personlige kvaliteter og ressourcer

 • Fokus på muligheder og ressourcer i en given situation eller person

 • En anerkendende, medfølende og validerende indstilling

 • Egenomsorg og evnen til at genoplade dine egne ressourcer

 • Tydelighed og nærvær i kommunikation med klienter, kolleger,

  medarbejdere / ledelse

 • Klare værdier i forhold til samarbejde og kunde-/klientkontakt

 • Afklaring i ansvarsfordelingen

 • Opgavefokusering, struktur og overblik

Forøget trivsel og arbejdsglæde

I mindfulnessbaseret supervision giver jeg dig redskaber der udvikler dine personlig faglige kompetencer og din håndtering af arbejdsrelaterede udfordringer. Du vil kunne opleve forøget trivsel og arbejdsglæde og en bedre evne til at navigere og bevare overblikket i  komplekse arbejdssammenhæng og kommunikationsstrukturer. Du får konkrete redskaber der gør en forskel og ændrer dit perspektiv og din adfærd og dermed også dine resultater.